TEST DI AUTODIAGNOSI PER GLI ALUNNI

Gentili genitori. Nella seduta tenutasi il 27 ottobre 2021, il Governo ha emanato il Decreto di modifica e integrazioni al Decreto sulle modalità di assolvimento alle condizioni GVT finalizzato al controllo del diffondersi della malattia infettiva COVID-19 (Gazzetta...

Avviso esonero tamponi

Gentili genitori. Nella seduta tenutasi il 14 aprile 2021, il Governo ha emanato il Decreto di modifica del Decreto recante condizioni per l'ingresso nel Paese allo scopo di controllare il diffondersi della malattia infettiva COVID-19. Secondo le nuove disposizioni...

Ministero della Salute - Certificati SARS-COV-2

V skladu z dogovorom na sestanku, dne 5. januarja 2022 vam podajamo naslednje stališče
glede veljavnosti potrdil izvajalcev zdravstvene dejavnosti o opravljenem testiranju na SARSCOV-2…

Link

Ministero della Salute - Protocollo test di autodiagnosi per gli alunni

I.
(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom
(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2…

Link

Sprememba odloka karantene 17-1-22

Zadeva: SPREMEMBA ODLOKA
– O IZJEMAH OD KARANTENE NA DOMU PO VISOKO TVEGANEM STIKU S POVZROČITELJEM NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 IN
– O ZAČASNIH UKREPIH ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO COVID-19…

Link

Obvestilo NIJZ

NIJZ nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravljate v vašem zavodu, do napotitve v karanteno na domu podaljšal za nekaj dni. V soboto 15. 1. 2022 je zamik znašal že dva dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik…

Link

Protocollo dei test di autodiagnosi 15.11.2021

INFORMATIVA RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DEL DECRETO DI MODIFICA E INTEGRAZIONI AL DECRETO SULLE MISURE PROVVISORI E FINALIZZATE AL CONTROLLO DEL DIFFONDERSI DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19…

Link