Naša šola

capodOsnovna šola z italijanskim učnim jezikom Pier Paolo Vergerio il Vecchio se nahaja v starem centru Kopra. Šola ima bogato zgodovino, saj je bila ustanovljena leta 1612 kot prva šola v Kopru z imenom Collegio dei Nobili. Zgradba je vse do danes ohranila izobraževalno vlogo. Danes osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio opravlja vzgojno-izobraževalno in vzgojno-varstveno vzgojo v skladu s šolsko zakonodajo Republike Slovenije. Ustanovitelja šole sta mestna Občina Koper in Samoupravna italijanska narodna skupnost. V tretjem nadstropju zgradbe ima sedež Gimnazija Gian Rinaldo Carli.ppvv

Matična šola ima tri podružnice. Podružnično šolo Semedela obiskujejo učenci od prvega Vergerio il Vecchio – Koperdo četrtega razreda. Zgradba, ki je bila prenovljena leta 1993, stoji na Markovcu.  V pritličju je podružnični oddelek vrtca Delfino blu Koper. Podružnična šola Bertoki se nahaja v Bertokih in si deli prostore z vrtcem Delfino blu Koper. Šolo v šolskem letu 2010/2011 obiskujejo učenci od drugega do petega razreda. Podružnična šola Hrvatini, ki je bila zgrajena leta 1997, se nahaja 14 kilometrov od Kopra. Šolo obiskuje 56 učencev in ima pet oddelkov.

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA SEMEDELA

semedellaPodružnična šola Semedela domuje v zgodovinski zgradbi na Markovem hribu. Zajema pet mešanih oddelkov z 11 učenci. Šolski okoliš obsega območje lokalnih skupnosti Žusterna, Za Gradom, Semedela in Olmo-Prisoje. Šolsko zgradbo obdaja obzidano dvorišče s pogledom na Koprski in Tržaški zaliv. V njenem pritličju domuje podružnični oddelek koprskega vrtca Delfino Blu.

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA HRVATINI

bertocciPodružnična šola Hrvatini se nahaja na Miljskih hribih. Zgrajena je bila leta 1997 in zajema pet oddelkov z 49 učenci. Šolski okoliš obsega območje lokalnih skupnosti Hrvatini, Ankaran, Škofije.

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA BERTOKI

crevatiniPodružnična šola Bertoki se nahaja le lučaj od Kopra. Zajema pet mešanih oddelkov z 24 učenci. Šolski okoliš obsega območje lokalnih skupnosti Bertoki, Pobegi-Čežarji in Sv. Anton. V šolski zgradbi domuje podružnični oddelek koprskega vrtca Delfino Blu. Zgradbo obdaja obsežno dvorišče za druženje in igro, obnovljeno leta 2009.

 

 

 


 

KONTAKTI

 

Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio – Koper

Ime: Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio

Naslov: Gimnazijski trg 7, 6000 Koper – SLOVENIJA

Davčna številka: 41881761

Matična številka: 5084849000

Tel.: 00386 5 6143000

Fax: 00386 5 6143021

ma1l1os-vergerio@guest.arnes.si

 

Podružnična šola Semedela

Ime: Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio – Podružnica Semedela

Naslov: Semedela 28, 6000 Koper – SLOVENIJA

Davčna številka: 41881761

Matična številka: 5084849008

Tel.: 00386 5 6281832

Fax: 00386 5 6281832

ma1l1scuola.girasole@gmail.com

 

Podružnična šola Bertoki

Ime: Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio – Podružnica Bertoki

Naslov: Ulica borcev 13, 6000 Bertoki – SLOVENIJA

Davčna številka: 41881761

Matična številka: 5084849001

Tel.: 00386 5 6395399

Fax: 00386 5 6395399

ma1l1scuola.bertocchi@gmail.com

 

Podružnična šola Hrvatini

Ime: Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio – Podružnica Hrvatini

Naslov: Hrvatini b.š., 6280 Ankaran – SLOVENIJA

Davčna številka: 41881761

Matična številka: 5084849002

Tel.: 00386 5  6526608

Fax: 00386 5 6526609

ma1l1scuola.crevatini@gmail.com

 

Ravnateljstvo

Ravnateljica: Helena Maglica

Tel.: 00386 5 6143013

Fax: 00386 5 6143021

ma1l1os-vergerio@guest.arnes.si

Urnik: ponedeljek – petek od 7.00 do 15.00 (odmor 12.30 – 13.00)

Urnik za stranke: od 13.00 do 13.30, najava po telefonu ali po spletni pošti

 

Podravnateljstvo

Pomočnica ravnateljice: Tinkara Mihačič

Tel.: 00386 5 6143018

Fax: 00386 5 6143021

ma1l1os-vergerio@guest.arnes.si

Urnik: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 (odmor 12.30 – 13.00)

 

Tajništvo

Tajnica:  Janja Kirn

Tel.: 00386 5 6143000

Fax: 00386 5 6143021

ma1l1janja.kirn@guest.arnes.si

Urnik: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 (odmor 11.00 – 11.30)

Urnik za učitelje: od 7.30 do 8.30 – od 13.30 do 14.30

Urnik za ostale šolske uslužbence in za stranke: od 10.00 do 11.00 – od 13.00 do 14.00 (ob petkih od 11.00 do 12.00)

 

Svetovalna služba

Psihologinja: Luana Klarič

Psihologinja:  Renata Martinčić

Tel.: 00386 5 6143012

Fax: 00386 5 6143021

ma1l1luana.klaric@gmail.com

Urnik: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 (odmor 11.00 – 11.30)

Urnik sprejema: od ponedeljka do petka, najava po telefonu ali spletni pošti

 

Knjižnica

Knjižničar: Pamela Vincoletto

Tel.: 00386 5 6143016

Fax: 00386 5 6143021

ma1l1pamela2202@gmail.com

Urnik: od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.30 (odmor 11.00 – 11.30)

 

Računovodstvo

Računovodkinja: Rita Chiavalon

Knjigovodja: Edita Svraka

Tel.: 00386 5 6143014

Fax: 00386 5 6143021

ma1l1

rita.chiavalon@guest.arnes.si

Urnik: od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 (odmor 9.00 – 9.30)

 


Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio

Gimnazijski trg 7, 6000 Koper

SLOVENIJA

tel.: 00386 5 6143000

fax: 00386 5 6143021

ma1l1os-vergerio@guest.arnes.si